Kako volim kad onako pocnemo da se gubimo na sred ulice, kad svi bulje u nas, a mi se jos uvek valjamo od smeha :D ♥


kako-volim-kad-onako-pocnemo-da-se-gubimo-na-sred-ulice-kad-svi-bulje-u-nas-a-mi-se-jos-uvek-valjamo-od-smeha-d
kakovolimkadonakopocnemodasegubimonasredulicesvibuljenasmijosuvekvaljamoodsmehakako volimvolim kadkad onakoonako pocnemopocnemo dada sese gubimogubimo nana sredsred ulicekad svisvi buljebulje uu nasmi sese josjos uvekuvek valjamovaljamo odod smehakako volim kadvolim kad onakokad onako pocnemoonako pocnemo dapocnemo da seda se gubimose gubimo nagubimo na sredna sred ulicekad svi buljesvi bulje ubulje u nasa mi semi se josse jos uvekjos uvek valjamouvek valjamo odvaljamo od smehakako volim kad onakovolim kad onako pocnemokad onako pocnemo daonako pocnemo da sepocnemo da se gubimoda se gubimo nase gubimo na sredgubimo na sred ulicekad svi bulje usvi bulje u nasa mi se josmi se jos uvekse jos uvek valjamojos uvek valjamo oduvek valjamo od smehakako volim kad onako pocnemovolim kad onako pocnemo dakad onako pocnemo da seonako pocnemo da se gubimopocnemo da se gubimo nada se gubimo na sredse gubimo na sred ulicekad svi bulje u nasa mi se jos uvekmi se jos uvek valjamose jos uvek valjamo odjos uvek valjamo od smeha

Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo
I žao mi je, zaista. Možda nikad nećeš saznati koliko si mi poseban, i koliko ćeš uvek biti. I ne volim te, jebiga… Ali ako te ne volim onako kako ti ...
i-ao-mi-zaista-moda-nikad-nee-saznati-koliko-mi-poseban-i-koliko-e-uvek-biti-i-ne-volim-te-jebiga-ali-ako-te-ne-volim-onako-kako-ti
kriva sam sto te volim jos uvek snage imam….
kriva-sam-sto-te-volim-jos-uvek-snage-imam