Kakve su da su, žene su mudrije i bolje od muškaraca. To pred njima ne treba reći, ali su muškarci glupi, sujetni, uobraženi, ne vrijede mnogo, među nama rečeno. I čudo je kako nas žene trpe.


kakve-su-da-su-ene-su-mudrije-i-bolje-od-mukaraca-to-pred-njima-ne-treba-rei-ali-su-mukarci-glupi-sujetni-uobraeni-ne-vrijede-mnogo-meu-nama-reeno-i
meša selimovićkakvesudasuženemudrijeboljeodmukaracatoprednjimanetrebarećialimukarciglupisujetniuobraženivrijedemnogomeđunamarečenočudokakonastrpekakve susu dada sužene susu mudrijemudrije ii boljebolje odod muškaracapred njimanjima nene trebatreba rećiali susu muškarcimuškarci glupine vrijedevrijede mnogomeđu namanama rečenoi čudočudo jeje kakokako nasnas ženežene trpekakve su dasu da sužene su mudrijesu mudrije imudrije i boljei bolje odbolje od muškaracapred njima nenjima ne trebane treba rećiali su muškarcisu muškarci glupine vrijede mnogomeđu nama rečenoi čudo ječudo je kakoje kako naskako nas ženenas žene trpe

Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom. -Jovan Dučić
mukarci-su-hrabri-pred-smru-a-ene-pred-ivotom-mukarci-pred-drugim-mukarcem-a-ene-pred-celom-sudbinom
Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom. Muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom. -Jovan Dučić
mukarci-su-hrabri-pred-smru-a-ene-pred-ivotom-mukarci-pred-drugim-mukarcem-a-ene-pred-celom-sudbinom
Nema goreg zla od loše žene, a ništa nije bolje stvoreno od dobre žene. -Euripid
nema-goreg-zla-od-loe-ene-a-nije-bolje-stvoreno-od-dobre-ene
Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje. -Jovan Dučić
izmeu-ene-i-velikog-mukarca-postoji-prirodan-antagonizam-zbog-ega-su-veliki-ljudi-ili-izbegavali-superijornije-ene-ili-imali-s-njima-samo-nesrene