Kakvim se mislima bavimo - takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe - eto nam mir. Ako su nam misli negativne - eto nam nemir. Mi tražimo pomoć od roditelja i kad ih zamolimo, oni raskrvare svoje roditeljsko srce i čine nam po volji ono što je dobro.


kakvim-se-mislima-bavimo-takav-nam-ivot-ako-su-nam-misli-mirne-i-tihe-eto-nam-mir-ako-su-nam-misli-negativne-eto-nam-nemir-mi-traimo-pomo-od
otac tadejkakvimsemislimabavimotakavnamživotakosumislimirnetiheetomirnegativnenemirmitražimopomoćodroditeljakadihzamolimooniraskrvaresvojeroditeljskosrcečinepovoljionotodobrokakvim sese mislimamislima bavimobavimotakavtakav namnam jeje životako susu namnam mislimisli mirnemirne ii tihetiheetoeto namnam mirako susu namnam mislimisli negativnenegativneetoeto namnam nemirmi tražimotražimo pomoćpomoć odod roditeljaroditelja ii kadkad ihih zamolimooni raskrvareraskrvare svojesvoje roditeljskoroditeljsko srcesrce ii činečine namnam popo voljivolji onoono štošto jeje dobrokakvim se mislimase mislima bavimomislima bavimotakav namtakav nam jenam je životako su namsu nam mislinam misli mirnemisli mirne imirne i tihei tiheeto nameto nam mirako su namsu nam mislinam misli negativnemisli negativneeto nameto nam nemirmi tražimo pomoćtražimo pomoć odpomoć od roditeljaod roditelja iroditelja i kadi kad ihkad ih zamolimooni raskrvare svojeraskrvare svoje roditeljskosvoje roditeljsko srceroditeljsko srce isrce i činei čine namčine nam ponam po voljipo volji onovolji ono štoono što ješto je dobro

Život na zemaljskoj kugli manifestuje se mislima. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život. -Otac Tadej
ivot-na-zemaljskoj-kugli-manifestuje-se-mislima-kakvim-se-mislima-bavimo-takav-nam-i-ivot
Treba da smo mirni. Bolje je trpeti uvredu, nego naneti uvredu. Ako pretrpimo uvredu, Gospod će nam dati snagu i mir. Ako ne pretrpimo uvredu, savest nam neće dati mira. Savest je Božanski sud. -Otac Tadej
treba-da-smo-mirni-bolje-trpeti-uvredu-nego-naneti-uvredu-ako-pretrpimo-uvredu-gospod-e-nam-dati-snagu-i-mir-ako-ne-pretrpimo-uvredu-savest-nam-nee
Ako se mi okrenemo Izvoru Života, Gospod će nam dati snage da učvrstimo u sebi misli pune dobra, jer dobre misli, dobre želje, daju mir i utehu svuda. Moramo se izmeniti. -Otac Tadej
ako-se-mi-okrenemo-izvoru-ivota-gospod-e-nam-dati-snage-da-uvrstimo-u-sebi-misli-pune-dobra-jer-dobre-misli-dobre-elje-daju-mir-i-utehu-svuda-moramo
Mudrost nam dolazi kad nam više nije od koristi. (Ljubav u doba kolere) -Gabrijel Garsija Markes
mudrost-nam-dolazi-kad-nam-vie-nije-od-koristi-ljubav-u-doba-kolere
kod nas u ludnici je strava…daju nam da skacemo u bazen,a kad smo dobri puste nam i vodu… :)
kod-nas-u-ludnici-stravadaju-nam-da-skacemo-u-bazena-kad-smo-dobri-puste-nam-i-vodu