Kakvu ljubav prema prijateljima nudi takve će i prijatelje naći.


kakvu-ljubav-prema-prijateljima-nudi-takve-e-i-prijatelje-nai
nikolaj velimirovićkakvuljubavpremaprijateljimanuditakvećeprijateljenaćikakvu ljubavljubav premaprema prijateljimaprijateljima nudinudi takvetakve ćei prijateljeprijatelje naćikakvu ljubav premaljubav prema prijateljimaprema prijateljima nudiprijateljima nudi takvenudi takve ćetakve će iće i prijateljei prijatelje naćikakvu ljubav prema prijateljimaljubav prema prijateljima nudiprema prijateljima nudi takveprijateljima nudi takve ćenudi takve će itakve će i prijateljeće i prijatelje naćikakvu ljubav prema prijateljima nudiljubav prema prijateljima nudi takveprema prijateljima nudi takve ćeprijateljima nudi takve će inudi takve će i prijateljetakve će i prijatelje naći

Ljubav prema bespomoćnom, ljubav prema siromašnom i strancu, početak su bratske ljubavi. -Erih From
ljubav-prema-bespomonom-ljubav-prema-siromanom-i-strancu-poetak-su-bratske-ljubavi
Ljubav prema jednom je varvarstvo: jer ona ide na račun svih ostalih. To važi i za ljubav prema bogu. -Fridrih Niče
ljubav-prema-jednom-varvarstvo-jer-ona-ide-na-raun-svih-ostalih-to-vai-i-za-ljubav-prema-bogu
Onaj ko izgubi nadu, prihvata ono što mu se nudi. A ko prihvati ono što mu se nudi, odriče se sopstvenog sna. -Ljiljana Habjanović-Djurović
onaj-ko-izgubi-nadu-prihvata-ono-to-mu-se-nudi-a-ko-prihvati-ono-to-mu-se-nudi-odrie-se-sopstvenog-sna
Psi vole svoje prijatelje i ujedaju neprijatelje, sasvim suprotno ljudima koji nisu sposobni za čistu ljubav i koji uvek mešaju ljubav sa mržnjom. -Sigmund Frojd
psi-vole-svoje-prijatelje-i-ujedaju-neprijatelje-sasvim-suprotno-ljudima-koji-nisu-sposobni-za-istu-ljubav-i-koji-uvek-meaju-ljubav-mrnjom
Materinska ljubav i ljubav prema majci su najlepše poruke božanstva ljudima na zemlji. -Mihajlo Pupin
materinska-ljubav-i-ljubav-prema-majci-su-najlepe-poruke-boanstva-ljudima-na-zemlji