Kamenje prestaje da bude kamenje onog trenutka kada čovek razmisli o njemu i u njemu vidi sliku katedrale.


kamenje-prestaje-da-bude-kamenje-onog-trenutka-kada-ovek-razmisli-o-njemu-i-u-njemu-vidi-sliku-katedrale
antoan de sent egziperikamenjeprestajedabudekamenjeonogtrenutkakadačovekrazmislinjemuvidislikukatedralekamenje prestajeprestaje dada budebude kamenjekamenje onogonog trenutkatrenutka kadakada čovekčovek razmislirazmisli oo njemunjemu iu njemunjemu vidividi slikusliku katedralekamenje prestaje daprestaje da budeda bude kamenjebude kamenje onogkamenje onog trenutkaonog trenutka kadatrenutka kada čovekkada čovek razmisličovek razmisli orazmisli o njemuo njemu injemu i ui u njemuu njemu vidinjemu vidi slikuvidi sliku katedralekamenje prestaje da budeprestaje da bude kamenjeda bude kamenje onogbude kamenje onog trenutkakamenje onog trenutka kadaonog trenutka kada čovektrenutka kada čovek razmislikada čovek razmisli očovek razmisli o njemurazmisli o njemu io njemu i unjemu i u njemui u njemu vidiu njemu vidi slikunjemu vidi sliku katedralekamenje prestaje da bude kamenjeprestaje da bude kamenje onogda bude kamenje onog trenutkabude kamenje onog trenutka kadakamenje onog trenutka kada čovekonog trenutka kada čovek razmislitrenutka kada čovek razmisli okada čovek razmisli o njemučovek razmisli o njemu irazmisli o njemu i uo njemu i u njemunjemu i u njemu vidii u njemu vidi slikuu njemu vidi sliku katedrale

AUTOBUS- Prevozno sredstvo koje brze ide kada trcis za njim nego kada se vozis u njemu :D
autobus-prevozno-sredstvo-koje-brze-ide-kada-trcis-za-njim-nego-kada-se-vozis-u-njemu-d
Dobročinstvo nikada ne ponižava onog koji od nje nešto dobija, niti ga kuje lancima zahvalnosti, jer poklon nije ni namenjen njemu, već Bogu. -Antoan de Sent Egziperi
dobroinstvo-nikada-ne-poniava-onog-koji-od-nje-neto-dobija-niti-ga-kuje-lancima-zahvalnosti-jer-poklon-nije-namenjen-njemu-ve-bogu
Bilo koja sudbina, bez obzira na njenu dužinu i složenost, sastoji se od jednog jedinog trenutka, trenutka u kome čovek jednom za sva vremena shvati ko je. -Horhe Luis Borhes
bilo-koja-sudbina-bez-obzira-na-njenu-inu-i-sloenost-sastoji-se-od-jednog-jedinog-trenutka-trenutka-u-kome-ovek-jednom-za-sva-vremena-shvati-ko
Živite dobar i častan život. Tako ćete u starosti, kada se budete prisećali, uživati u njemu po drugi put. -Dalaj Lama
ivite-dobar-i-astan-ivot-tako-ete-u-starosti-kada-se-budete-priseali-uivati-u-njemu-po-drugi-put
Takav je život da čovek često mora da se stidi onoga što je najlepše u njemu i da upravo to skriva od sveta, pa i od onih koji su mu najbliži. -Ivo Andrić
takav-ivot-da-ovek-esto-mora-da-se-stidi-onoga-to-najlepe-u-njemu-i-da-upravo-to-skriva-od-sveta-pa-i-od-onih-koji-su-mu-najblii