Kao što bi majka rizikovala svoj život da zaštiti svoje dete, svoje jedino dete, isto tako treba negovati bezgranično srce ljubavi za sva bića.


kao-to-bi-majka-rizikovala-svoj-ivot-da-zatiti-svoje-dete-svoje-jedino-dete-isto-tako-treba-negovati-bezgranino-srce-ljubavi-za-sva-bia
budakaotobimajkarizikovalasvojživotdazatitisvojedetejedinoistotakotrebanegovatibezgraničnosrceljubavizasvabićakao štošto bibi majkamajka rizikovalarizikovala svojsvoj životživot dada zaštitizaštiti svojesvoje detesvoje jedinojedino deteisto takotako trebatreba negovatinegovati bezgraničnobezgranično srcesrce ljubaviljubavi zaza svasva bićakao što bišto bi majkabi majka rizikovalamajka rizikovala svojrizikovala svoj životsvoj život daživot da zaštitida zaštiti svojezaštiti svoje detesvoje jedino deteisto tako trebatako treba negovatitreba negovati bezgraničnonegovati bezgranično srcebezgranično srce ljubavisrce ljubavi zaljubavi za svaza sva bićakao što bi majkašto bi majka rizikovalabi majka rizikovala svojmajka rizikovala svoj životrizikovala svoj život dasvoj život da zaštitiživot da zaštiti svojeda zaštiti svoje deteisto tako treba negovatitako treba negovati bezgraničnotreba negovati bezgranično srcenegovati bezgranično srce ljubavibezgranično srce ljubavi zasrce ljubavi za svaljubavi za sva bićakao što bi majka rizikovalašto bi majka rizikovala svojbi majka rizikovala svoj životmajka rizikovala svoj život darizikovala svoj život da zaštitisvoj život da zaštiti svoježivot da zaštiti svoje deteisto tako treba negovati bezgraničnotako treba negovati bezgranično srcetreba negovati bezgranično srce ljubavinegovati bezgranično srce ljubavi zabezgranično srce ljubavi za svasrce ljubavi za sva bića

Voli svoje dete u mladosti da te ne mrzi kad odraste. -Danske poslovice
voli-svoje-dete-u-mladosti-da-te-ne-mrzi-kad-odraste
Ko nauči svoje dete da se zadovolji malim, ostavlja im i više bogatstva. -Nemačka poslovica
ko-naui-svoje-dete-da-se-zadovolji-malim-ostavlja-im-i-vie-bogatstva
Čovek koji je bio neosporno omiljeno dete svoje majke tokom celog života zadržava osećaj osvajača. -Sigmund Frojd
ovek-koji-bio-neosporno-omiljeno-dete-svoje-majke-tokom-celog-ivota-zadrava-oseaj-osvajaa
Iskustvo je dete misli, a misao dete akcije. Ne možemo ljude učiti iz knjiga. -Bendžamin Dizraeli
iskustvo-dete-misli-a-misao-dete-akcije-ne-moemo-ljude-uiti-iz-knjiga
Muškarac ima detinjstvo, mladost i starost, a žena do kraja ostane dete i, kao dete, sve smatra igračkom. -Jovan Dučić
mukarac-ima-detinjstvo-mladost-i-starost-a-ena-do-kraja-ostane-dete-i-kao-dete-sve-smatra-igrakom
Verujem u ljudska bića, i da sva ljudska bića treba poštovati kao takva, bez obzira na njihovu boju. -Malkolm Iks
verujem-u-ljudska-bia-i-da-sva-ljudska-bia-treba-potovati-kao-takva-bez-obzira-na-njihovu-boju