Kao što lasta u leto doleti, a početkom zime odleti,tako je i neveran prijatelj u sreći na usluzi,a čim se sreća promeni,on ostavlja prijtelja.


kao-to-lasta-u-leto-doleti-a-poetkom-zime-odletitako-i-neveran-prijatelj-u-srei-na-usluzia-im-se-srea-promenion-ostavlja-prijtelja
latinske poslovicekaotolastaletodoletipočetkomzimeodletitakoneveranprijateljsrećinausluziačimsesrećapromenionostavljaprijteljakao štošto lastalasta uu letoleto doletipočetkom zimei neveranneveran prijateljprijatelj uu srećisreći načim sese srećaostavlja prijteljakao što lastašto lasta ulasta u letou leto doletia početkom zimeje i neverani neveran prijateljneveran prijatelj uprijatelj u srećiu sreći načim se srećakao što lasta ušto lasta u letolasta u leto doletije i neveran prijatelji neveran prijatelj uneveran prijatelj u srećiprijatelj u sreći nakao što lasta u letošto lasta u leto doletije i neveran prijatelj ui neveran prijatelj u srećineveran prijatelj u sreći na

Kao što se sveća od sveće pali, tako i dobro delo od dobrog dela. -Nikolaj Velimirović
kao-to-se-svea-od-svee-pali-tako-i-dobro-delo-od-dobrog-dela
Kao što vetar ne satire čvrstu stenu tako se ni pametni ljudi ne kolebaju pred pokudom ili pohvalom. -Buda
kao-to-vetar-ne-satire-vrstu-stenu-tako-se-pametni-ljudi-ne-kolebaju-pred-pokudom-ili-pohvalom
Kao što se dva jednaka magnetna pola odbijaju, tako se i dva ista spola ne sabiraju. -Poslovice korisnika
kao-to-se-dva-jednaka-magnetna-pola-odbijaju-tako-se-i-dva-ista-spola-ne-sabiraju
Kao što se po jednoj ovci ne gleda čitavo stado, tako se i po jednom čovjeku ne gleda čitav narod. -Poslovice korisnika
kao-to-se-po-jednoj-ovci-ne-gleda-itavo-stado-tako-se-i-po-jednom-ovjeku-ne-gleda-itav-narod
Kao što ne bih bio rob, tako ne bih bio ni gospodar.To pokazuje moju ideju demokratije. -Abraham Linkoln
kao-to-ne-bih-bio-rob-tako-ne-bih-bio-gospodarto-pokazuje-moju-ideju-demokratije