Kao što ne bih bio rob, tako ne bih bio ni gospodar.To pokazuje moju ideju demokratije.


kao-to-ne-bih-bio-rob-tako-ne-bih-bio-gospodarto-pokazuje-moju-ideju-demokratije
abraham linkolnkaotonebihbiorobtakogospodartopokazujemojuidejudemokratijekao štošto nene bihbih biobio robtako nene bihbih biobio nipokazuje mojumoju idejuideju demokratijekao što nešto ne bihne bih biobih bio robtako ne bihne bih biobih bio nipokazuje moju idejumoju ideju demokratijekao što ne bihšto ne bih bione bih bio robtako ne bih bione bih bio nipokazuje moju ideju demokratijekao što ne bih biošto ne bih bio robtako ne bih bio ni

Koliko god ne volim da budem rob, toliko ne bih trebao voliti da budem gospodar. Ovo izražava moju ideju demokratije. -Abraham Linkoln
koliko-god-ne-volim-da-budem-rob-toliko-ne-bih-trebao-voliti-da-budem-gospodar-ovo-izraava-moju-ideju-demokratije
Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više. -Horhe Luis Borhes
kada-bih-mogao-svoj-ivot-ponovo-da-proivim-pokuao-bih-u-sledeem-da-napravim-vie-greaka-ne-bih-se-trudio-da-budem-tako-savr-opustio-bih-se-vie
Da bih bio novelista sve što mi treba je olovka i komad papira. -Kventin Tarantino
da-bih-bio-novelista-sve-to-mi-treba-olovka-i-komad-papira
Žene imaju veliku moć. Kad bih nekoliko žena koje poznajem mogao nagovoriti da zajedno rade u moju korist, mogao bih uspjeti. -Franc Kafka
ene-imaju-veliku-mo-kad-bih-nekoliko-ena-koje-poznajem-mogao-nagovoriti-da-zajedno-rade-u-moju-korist-mogao-bih-uspjeti