Kao što ne bih bio rob, tako ne bih bio ni gospodar.To pokazuje moju ideju demokratije.


kao-to-ne-bih-bio-rob-tako-ne-bih-bio-gospodarto-pokazuje-moju-ideju-demokratije
abraham linkolnkaotonebihbiorobtakogospodartopokazujemojuidejudemokratijekao štošto nene bihbih biobio robtako nene bihbih biobio nipokazuje mojumoju idejuideju demokratijekao što nešto ne bihne bih biobih bio robtako ne bihne bih biobih bio nipokazuje moju idejumoju ideju demokratijekao što ne bihšto ne bih bione bih bio robtako ne bih bione bih bio nipokazuje moju ideju demokratijekao što ne bih biošto ne bih bio robtako ne bih bio ni

Koliko god ne volim da budem rob, toliko ne bih trebao voliti da budem gospodar. Ovo izražava moju ideju demokratije.Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više.Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Da bih bio novelista sve što mi treba je olovka i komad papira.Žene imaju veliku moć. Kad bih nekoliko žena koje poznajem mogao nagovoriti da zajedno rade u moju korist, mogao bih uspjeti.