Kao što se dva jednaka magnetna pola odbijaju, tako se i dva ista spola ne sabiraju.


kao-to-se-dva-jednaka-magnetna-pola-odbijaju-tako-se-i-dva-ista-spola-ne-sabiraju
poslovice korisnikakaotosedvajednakamagnetnapolaodbijajutakoistaspolanesabirajukao štošto sese dvadva jednakajednaka magnetnamagnetna polapola odbijajutako sese ii dvadva istaista spolaspola nene sabirajukao što sešto se dvase dva jednakadva jednaka magnetnajednaka magnetna polamagnetna pola odbijajutako se ise i dvai dva istadva ista spolaista spola nespola ne sabirajukao što se dvašto se dva jednakase dva jednaka magnetnadva jednaka magnetna polajednaka magnetna pola odbijajutako se i dvase i dva istai dva ista spoladva ista spola neista spola ne sabirajukao što se dva jednakašto se dva jednaka magnetnase dva jednaka magnetna poladva jednaka magnetna pola odbijajutako se i dva istase i dva ista spolai dva ista spola nedva ista spola ne sabiraju

Nema na svetu dve iste srede, dva ista utorka, dva ista petka. Sve nove ljubavi drukčije vrede. Živi se svaki put iz početka. -Miroslav Mika Antić
nema-na-svetu-dve-iste-srede-dva-ista-utorka-dva-ista-petka-sve-nove-ljubavi-drukije-vrede-ivi-se-svaki-put-iz-poetka
Nema na svetu dve iste srede, dva ista utorka, ista petka. Sve nove ljubavi drukčije vrede, živi se svaki put ispočetka. -Miroslav Mika Antić
nema-na-svetu-dve-iste-srede-dva-ista-utorka-ista-petka-sve-nove-ljubavi-drukije-vrede-ivi-se-svaki-put-ispoetka
Nebo ne može imati dva sunca niti zemlja dva gospodara. -Aleksandar Veliki
nebo-ne-moe-imati-dva-sunca-niti-zemlja-dva-gospodara
Daljina može razdvojiti dva tela, ali ne i dva srca koja se vole…
daljina-moe-razdvojiti-dva-tela-ali-ne-i-dva-srca-koja-se-vole
Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati. -Epiktet
ovek-ima-dva-uha-i-jedan-jezik-da-bi-mogao-dva-puta-vie-sasluati-nego-priati
Obraz nema više od dva prsta, ali više vredi od dva sveta. -Srpske poslovice
obraz-nema-vie-od-dva-prsta-ali-vie-vredi-od-dva-sveta