Kao što se po jednoj ovci ne gleda čitavo stado, tako se i po jednom čovjeku ne gleda čitav narod.


kao-to-se-po-jednoj-ovci-ne-gleda-itavo-stado-tako-se-i-po-jednom-ovjeku-ne-gleda-itav-narod
poslovice korisnikakaotosepojednojovcinegledačitavostadotakojednomčovjekučitavnarodkao štošto sese popo jednojjednoj ovciovci nene gledagleda čitavočitavo stadotako sese ii popo jednomjednom čovjekučovjeku nene gledagleda čitavčitav narodkao što sešto se pose po jednojpo jednoj ovcijednoj ovci neovci ne gledane gleda čitavogleda čitavo stadotako se ise i poi po jednompo jednom čovjekujednom čovjeku nečovjeku ne gledane gleda čitavgleda čitav narodkao što se pošto se po jednojse po jednoj ovcipo jednoj ovci nejednoj ovci ne gledaovci ne gleda čitavone gleda čitavo stadotako se i pose i po jednomi po jednom čovjekupo jednom čovjeku nejednom čovjeku ne gledačovjeku ne gleda čitavne gleda čitav narodkao što se po jednojšto se po jednoj ovcise po jednoj ovci nepo jednoj ovci ne gledajednoj ovci ne gleda čitavoovci ne gleda čitavo stadotako se i po jednomse i po jednom čovjekui po jednom čovjeku nepo jednom čovjeku ne gledajednom čovjeku ne gleda čitavčovjeku ne gleda čitav narod

Kao što veroispovest ne stvara čoveka, nego čovek veroispovest, tako ni ustav ne stvara narod, nego narod ustav. -Karl Marks
kao-to-veroispovest-ne-stvara-oveka-nego-ovek-veroispovest-tako-ustav-ne-stvara-narod-nego-narod-ustav
Tvoja vizija će postati jasna tek kada pogledaš u svoje srce. Ko gleda izvan svog srca – sanja. Ko gleda unutar svog srca – budi se. -Karl Gustav Jung
tvoja-vizija-e-postati-jasna-tek-kada-pogleda-u-svoje-srce-ko-gleda-izvan-svog-srca-sanja-ko-gleda-unutar-svog-srca-budi-se
Mudar čovek gleda na prostranstvo i ne smatra malo tako malim ni veliko tako velikim, jer on zna da dimenzije nemaju granica. -Lao Ce
mudar-ovek-gleda-na-prostranstvo-i-ne-smatra-malo-tako-malim-veliko-tako-velikim-jer-on-zna-da-dimenzije-nemaju-granica
Kao što kaže stara poslovica, pero drže tri prsta, ali radi čitavo tijelo. I boli. -Umberto Eko
kao-to-kae-stara-poslovica-pero-dre-tri-prsta-ali-radi-itavo-tijelo-i-boli
Ko razborito gleda svet, toga i svet gleda razborito. -Hegel
ko-razborito-gleda-svet-toga-i-svet-gleda-razborito