Kap vode koja padne na usijano gvožđe ispariće, ista kap ako padne na lotosov cvet, blistaće kao perla, a ako padne na školjku, postaće biser. Tako čovek postaje ono sa čim se udružuje.


kap-vode-koja-padne-na-usijano-gvoe-isparie-ista-kap-ako-padne-na-lotosov-cvet-blistae-kao-perla-a-ako-padne-na-koljku-postae-biser-tako-ovek-postaje
indijska poslovicakapvodekojapadnenausijanogvožđeisparićeistakapakolotosovcvetblistaćekaoperlakoljkupostaćebisertakočovekpostajeonočimseudružujekap vodevode kojakoja padnepadne nana usijanousijano gvožđegvožđe isparićeista kapkap akoako padnepadne nana lotosovlotosov cvetblistaće kaokao perlaako padnepadne nana školjkupostaće bisertako čovekčovek postajepostaje onoono sasa čimčim sese udružujekap vode kojavode koja padnekoja padne napadne na usijanona usijano gvožđeusijano gvožđe isparićeista kap akokap ako padneako padne napadne na lotosovna lotosov cvetblistaće kao perlaa ako padneako padne napadne na školjkutako čovek postaječovek postaje onopostaje ono saono sa čimsa čim sečim se udružuje

Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vrijeme. Ti si taj koji je treba natjerati da padne. -Ernesto Če Gevara
revolucija-nije-jabuka-koja-padne-kada-joj-doe-vrijeme-ti-taj-koji-treba-natjerati-da-padne
Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vreme. Ti si taj koji je treba naterati da padne. -Če Gevara
revolucija-nije-jabuka-koja-padne-kada-joj-doe-vreme-ti-taj-koji-treba-naterati-da-padne
Revolucija nije jabuka koja pada kada je zrela. Moraš je naterati da padne. -Če Gevara
revolucija-nije-jabuka-koja-pada-kada-zrela-mora-naterati-da-padne
ona,ona je ta koja drzi moj svet da ne padne…#V♥
onaona-koja-drzi-moj-svet-da-ne-padnev
Nikada ne razmišljam o načinu igre, niti pokušavam da nešto zamislim. Ja činim ono što mi padne na pamet u datom trenutku. Instinkt. Uvek je tako bilo. -Lionel Mesi
nikada-ne-razmiljam-o-nainu-igre-niti-pokuavam-da-neto-zamislim-ja-inim-ono-to-mi-padne-na-pamet-u-datom-trenutku-instinkt-uvek-tako-bilo