Kapitalizam je ozakonjeni reket vladajuće klase.


kapitalizam-ozakonjeni-reket-vladajue-klase
al kaponekapitalizamozakonjenireketvladajućeklasekapitalizam jeje ozakonjeniozakonjeni reketreket vladajućevladajuće klasekapitalizam je ozakonjenije ozakonjeni reketozakonjeni reket vladajućereket vladajuće klasekapitalizam je ozakonjeni reketje ozakonjeni reket vladajućeozakonjeni reket vladajuće klasekapitalizam je ozakonjeni reket vladajućeje ozakonjeni reket vladajuće klase

Država je mašina za ugnjetavanje jedne klase od strane druge klase, mašina pomoću koje jedna klasa drži u pokornosti druge potčinjene klase. -Vladimir Lenjin
drava-ina-za-ugnjetavanje-jedne-klase-od-strane-druge-klase-ina-pomou-koje-jedna-klasa-dri-u-pokornosti-druge-potinjene-klase
Kapitalizam koristi svoj novac; mi komunisti ga odbacujemo. -Fidel Kastro
kapitalizam-koristi-svoj-novac-mi-komunistiga-odbacujemo
Gaji sumnju u vladajuće ideologije i prinčeve. Drži se podalje od prinčeva. -Danilo Kiš
gaji-sumnju-u-vladajue-ideologije-i-prineve-dri-se-podalje-od-prineva
Gaji sumnju u vladajuće ideologije i prinčeve. Drži se podalje od prinčeva.’ -Danilo Kis
gaji-sumnju-u-vladajue-ideologije-i-prineve-dri-se-podalje-od-prineva
Rat protiv strane države počinje jedino kada imućne klase misle da mogu profitirati iz toga. -Džordž Orvel
rat-protiv-strane-drave-poinje-jedino-kada-imune-klase-misle-da-mogu-profitirati-iz-toga