Karakter je osnova sreće, a sreća ubica karaktera.


karakter-osnova-sree-a-srea-ubica-karaktera
džordž santajanakarakterosnovasrećesrećaubicakarakterakarakter jeje osnovaosnova srećesreća ubicaubica karakterakarakter je osnovaje osnova srećea sreća ubicasreća ubica karakterakarakter je osnova srećea sreća ubica karaktera

Postoje dve vrste sreće. Sreća tela i sreća duha. Između te dve vrste sreće veća je sreća duha.Žena je, ipak i neosporno, najveća iluzija čovekova. Ne postoji ni jedna sreća koja je u stanju da domaši radost ljubavi. Sve drugo može biti slava, uspeh i satisfakcija, ali je žena jedino pijanstvo srca. Ni sve tamne strane ženina karaktera kao da ne postoje nego zato da bude osvetljen samo jedan njen deo, onaj u kojem ona najviše zrači i koji je uvek božanstven.Ono smo što neprekidno radimo. Stoga je moć kontrole našeg delovanja moć kontrole našeg karaktera, a moć kontrole našeg karaktera je moć kontrole našeg života.Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voljeti drugog, to je sreća!Nije sreća biti voljen. Svako voli sebe, ali voleti drugog, to je sreća!Ako nas neće sreća, ostaje još jedna velika i utješna sreća. To je: izbjeći nesreću.