Karijera je predivna, ali ne možete se sklupčati uz nju u hladnim noćima.


karijera-predivna-ali-ne-moete-se-sklupati-uz-nju-u-hladnim-noima
merilin monrokarijerapredivnaalinemožetesesklupčatiuznjuhladnimnoćimakarijera jeje predivnaali nene možetemožete sese sklupčatisklupčati uzuz njunju uu hladnimhladnim noćimakarijera je predivnaali ne možetene možete semožete se sklupčatise sklupčati uzsklupčati uz njuuz nju unju u hladnimu hladnim noćimaali ne možete sene možete se sklupčatimožete se sklupčati uzse sklupčati uz njusklupčati uz nju uuz nju u hladnimnju u hladnim noćimaali ne možete se sklupčatine možete se sklupčati uzmožete se sklupčati uz njuse sklupčati uz nju usklupčati uz nju u hladnimuz nju u hladnim noćima

Karijera je prekrasna, ali ne možete se sklupčati uz nju u hladnim noćima.Dosegnete, dakle, tu granicu, ali onda se nešto dogodi i možete ići još malo preko toga. Snagom uma, odlućnošću, uz pomoć instikta, ali i iskustva, možete tada leteti visoko.Volim te, mrzim te ,ali noćas gledam te.. Danima noćima ti si mi pred očimaa :3Ako možete nemojte voleti one koji vas ne vole. Ako to ne možete, volite ih samo malo. Ako ni to ne možete, volite ih mnogo ali kratko.Ne možete da preko noći promenite odredište, ali možete da promenite pravac.Nije bila zaljubljena u njega, ali ju je privlačilo nešto, nešto zbog čega noćima nije mogla spavati.