Kažu da je knjiga najveći čovjekov prijatelj, a to isto tvrde i za psa. Što se već jedanput ne odluče ko je najveći prijatelj pa da kupim psa, ili knjigu?


kau-da-knjiga-najvei-ovjekov-prijatelj-a-to-isto-tvrde-i-za-psa-to-se-ve-jedanput-ne-odlue-ko-najvei-prijatelj-pa-da-kupim-psa-ili-knjigu
momo kaporkažudaknjiganajvećičovjekovprijateljtoistotvrdezapsaŠtosevećjedanputneodlučekoprijateljpakupimpsailiknjigukažu dada jeje knjigaknjiga najvećinajveći čovjekovčovjekov prijateljisto tvrdetvrde ii zaza psaŠto sese većveć jedanputjedanput nene odlučeodluče koko jeje najvećinajveći prijateljprijatelj papa dada kupimkupim psaili knjigukažu da jeda je knjigaje knjiga najvećiknjiga najveći čovjekovnajveći čovjekov prijatelja to istoisto tvrde itvrde i zai za psaŠto se većse već jedanputveć jedanput nejedanput ne odlučene odluče koodluče ko jeko je najvećije najveći prijateljnajveći prijatelj paprijatelj pa dapa da kupimda kupim psa

Kažu da je knjiga najveći čovekov prijatelj, a to isto tvrde i za psa. Što se već jedanput ne odluče ko je najveći prijatelj pa da kupim psa, ili knjigu? -Momo Kapor
kau-da-knjiga-najvei-ovekov-prijatelj-a-to-isto-tvrde-i-za-psa-to-se-ve-jedanput-ne-odlue-ko-najvei-prijatelj-pa-da-kupim-psa-ili-knjigu
Ako prihvatiš izgladnelog psa i nahraniš ga, on te neće ujesti. To je razlika između psa i čoveka. -Mark Tven
ako-prihvati-izgladnelog-psa-i-nahrani-ga-on-te-nee-ujesti-to-razlika-izmeu-psa-i-oveka
Najveći prijatelj istine je Vrijeme, njen najveći neprijatelj je Predrasuda, a njen stalni pratilac je Poniznost. -Charles Caleb Colton
najvei-prijatelj-istine-vrijeme-njen-najvei-neprijatelj-predrasuda-a-njen-stalni-pratilac-poniznost
Alkohol je možda čovjekov najveći neprijatelj, ali Biblija kaže: Voli svoga neprijatelja. -Frank Sinatra
alkohol-moda-ovjekov-najvei-neprijatelj-ali-biblija-kae-voli-svoga-neprijatelja
Alkohol je možda čovjekov najveći neprijatelj, ali Biblija kaže:
alkohol-moda-ovjekov-najvei-neprijatelj-ali-biblija-kae-voli-svoga-neprijatelja
Što više upoznajem ljude, više volim svog psa!
to-vie-upoznajem-ljude-vie-volim-svog-psa