Kći se prva radja samo srećnom čoveku.


ki-se-prva-radja-samo-srenom-oveku
Španska poslovicakćiseprvaradjasamosrećnomčovekukći sese prvaprva radjaradja samosamo srećnomsrećnom čovekukći se prvase prva radjaprva radja samoradja samo srećnomsamo srećnom čovekukći se prva radjase prva radja samoprva radja samo srećnomradja samo srećnom čovekukći se prva radja samose prva radja samo srećnomprva radja samo srećnom čoveku

Treći put kad se zaljubiš, izbriši obe ranije. Nek treća bude prva. Nek peta bude prva. Nek stota bude prva, ako se pošteno diše. Kad ljubav brojiš do jedan, onda je ima najviše! -Miroslav Mika Antić
trei-put-kad-se-zaljubi-izbrii-obe-ranije-nek-trea-bude-prva-nek-peta-bude-prva-nek-stota-bude-prva-ako-se-poteno-die-kad-ljubav-broji-do-jedan-onda
Moj dom je tek maleni svitac na nebeskoj pučini, a ja sam na ovoj planeti da srećnom te učinim. -Đorđe Balašević
moj-dom-tek-maleni-svitac-na-nebeskoj-puini-a-ja-sam-na-ovoj-planeti-da-srenom-te-uinim