Klaustrofobija…to je strah od zatvorenog prostora. Npr. kada krenes u kafanu i uhvati te strah da je zatvorena. :))


klaustrofobijato-strah-od-zatvorenog-prostora-npr-kada-krenes-u-kafanu-i-uhvati-te-strah-da-zatvorena
klaustrofobija…tostrahodzatvorenogprostoranprkadakreneskafanuuhvatitedazatvorenaklaustrofobija…to jeje strahstrah odod zatvorenogzatvorenog prostorakada kreneskrenes uu kafanukafanu ii uhvatiuhvati tete strahstrah dada jeje zatvorenaklaustrofobija…to je strahje strah odstrah od zatvorenogod zatvorenog prostorakada krenes ukrenes u kafanuu kafanu ikafanu i uhvatii uhvati teuhvati te strahte strah dastrah da jeda je zatvorenaklaustrofobija…to je strah odje strah od zatvorenogstrah od zatvorenog prostorakada krenes u kafanukrenes u kafanu iu kafanu i uhvatikafanu i uhvati tei uhvati te strahuhvati te strah date strah da jestrah da je zatvorenaklaustrofobija…to je strah od zatvorenogje strah od zatvorenog prostorakada krenes u kafanu ikrenes u kafanu i uhvatiu kafanu i uhvati tekafanu i uhvati te strahi uhvati te strah dauhvati te strah da jete strah da je zatvorena

Nije muškarca strah da se veže za jednu ženu, strah ga je da ne izgubi sve ostale.
nije-mukarca-strah-da-se-vee-za-jednu-enu-strah-ga-da-ne-izgubi-sve-ostale
Ko silno ljubi, silan strah ga mori, a strah kad raste, jače ljubav gori. -Vilijam Šekspir
ko-silno-ljubi-silan-strah-ga-mori-a-strah-kad-raste-jae-ljubav-gori
Onaj osecaj kada se setis lepih uspomena i krenes da se smejes njima,a zatim krenes da places,jer shvatis da ne mozes da vratis vreme. :)
onaj-osecaj-kada-se-setis-lepih-uspomena-i-krenes-da-se-smejes-njimaa-zatim-krenes-da-placesjer-shvatis-da-ne-mozes-da-vratis-vreme
Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja. -Sokrat
tamo-gde-ima-potovanja-ima-i-straha-meutim-tamo-gde-strah-ne-mora-uvek-biti-i-potovanja-jer-sam-strah-ima-daleko-vei-opseg-od-potovanja