Ključ uspešnog liderstva danas je uticaj, a ne vlast.


klju-uspenog-liderstva-danas-uticaj-a-ne-vlast
kenet blenčardključuspenogliderstvadanasuticajnevlastključ uspešnoguspešnog liderstvaliderstva danasdanas jeje uticajne vlastključ uspešnog liderstvauspešnog liderstva danasliderstva danas jedanas je uticaja ne vlastključ uspešnog liderstva danasuspešnog liderstva danas jeliderstva danas je uticajključ uspešnog liderstva danas jeuspešnog liderstva danas je uticaj

Cijela tajna uspešnog života je saznati što trebamo napraviti, a zatim to i učiniti. -Henri  Ford
cijela-tajna-uspenog-ivota-saznati-to-trebamo-napraviti-a-zatim-to-i-uiniti
Ljubav je poput groznice: ona dolazi i odlazi, a volja na nju nema nikakav uticaj. -Stendal
ljubav-poput-groznice-ona-dolazi-i-odlazi-a-volja-na-nju-nema-nikakav-uticaj
Male stvari mogu imati veliki uticaj na kasniji tok događaja u nečijem životu. -Mihajlo Pupin
male-stvari-mogu-imati-veliki-uticaj-na-kasniji-tok-dogaaja-u-neijem-ivotu
Talent je jeftiniji od slanika na stolu. Ono što razdvaja talentovanog pojedinca od uspešnog je mnogo napornog rada. -Stiven King
talent-jeftiniji-od-slanika-na-stolu-ono-to-razdvaja-talentovanog-pojedinca-od-uspenog-mnogo-napornog-rada