Kmetovo je da radi, a agino da ga pazi, jer i travka treba i rosu i kosu.


kmetovo-da-radi-a-agino-da-ga-pazi-jer-i-travka-treba-i-rosu-i-kosu
ivo andrickmetovodaradiaginogapazijertravkatrebarosukosukmetovo jeje dada radiagino dada gaga pazijer ii travkatravka trebatreba ii rosurosu ii kosukmetovo je daje da radia agino daagino da gada ga pazijer i travkai travka trebatravka treba itreba i rosui rosu irosu i kosukmetovo je da radia agino da gaagino da ga pazijer i travka trebai travka treba itravka treba i rosutreba i rosu ii rosu i kosua agino da ga pazijer i travka treba ii travka treba i rosutravka treba i rosu itreba i rosu i kosu

Konačno sam shvatila zašto se debljam! Kriv je naime šampon za kosu! Kad perem kosu, sliva mi se niz telo, a na etiketi velikim slovima piše: Za ...
konano-sam-shvatila-zato-se-debljam-kriv-naime-ampon-za-kosu-kad-perem-kosu-sliva-mi-se-niz-telo-a-na-etiketi-velikim-slovima-pie-za
Ponekad se možeš daleko pružiti! Ali pazi da ne preteraš, jer kad se previše istegneš, preceniš svoje granice i nađeš se zaglavljen u situaciji iz koje ...
ponekad-se-moe-daleko-pruiti-ali-pazi-da-ne-pretera-jer-kad-se-previe-istegne-preceni-svoje-granice-i-nae-se-zaglavljen-u-situaciji-iz-koje
Ne radi ono što ne treba, pa ćeš uraditi sve što treba. -Gete
ne-radi-ono-to-ne-treba-pa-e-uraditi-sve-to-treba