Knjiga koja želi da traje je ona koja se može čitati na različite načine. U svakom slučaju treba da omogući različito, promijenjljivo čitanje. Svaka generacija čita velika djela na drugačiji način.


knjiga-koja-eli-da-traje-ona-koja-se-moe-itati-na-razliite-naine-u-svakom-sluaju-treba-da-omogui-razliito-promijenjljivo-itanje-svaka-generacija-ita
jorge luis borgesknjigakojaželidatrajeonasemožečitatinarazličitenačinesvakomslučajutrebaomogućirazličitopromijenjljivočitanjesvakageneracijačitavelikadjeladrugačijinačinknjiga kojakoja želiželi dada trajetraje jeje onaona kojakoja sese možemože čitatičitati nana različiterazličite načineu svakomsvakom slučajuslučaju trebatreba dada omogućiomogući različitopromijenjljivo čitanjesvaka generacijageneracija čitačita velikavelika djeladjela nana drugačijidrugačiji načinknjiga koja želikoja želi daželi da trajeda traje jetraje je onaje ona kojaona koja sekoja se možese može čitatimože čitati načitati na različitena različite načineu svakom slučajusvakom slučaju trebaslučaju treba datreba da omogućida omogući različitosvaka generacija čitageneracija čita velikačita velika djelavelika djela nadjela na drugačijina drugačiji način

Različiti ljudi traže sreću, na različite načine i različitim sredstvima, i kako bi napravili za sebe različite načine života i oblike vladavine. -Aristotel
razliiti-ljudi-trae-sreu-na-razliite-naine-i-razliitim-sredstvima-i-kako-bi-napravili-za-sebe-razliite-naine-ivota-i-oblike-vladavine
Svaka generacija zamišlja sebe kao inteligentniju od one što je došla pre nje, i mudriju od one koja dolazi posle nje -Džordž Orvel
svaka-generacija-zamilja-sebe-kao-inteligentniju-od-one-to-do-pre-nje-i-mudriju-od-one-koja-dolazi-posle-nje
Hrabrost koja se bori bolja je od slabosti koja traje. -Hegel
hrabrost-koja-se-bori-bolja-od-slabosti-koja-traje
Svaka žena može da nasamari muškarca ako ona tako želi i ako je on zaljubljen u nju. -Agata Kristi
svaka-ena-moe-da-nasamari-mukarca-ako-ona-tako-eli-i-ako-on-zaljubljen-u-nju
Kredit je sistem u kome osoba koja ne može da plati nađe drugu osobu koja ne može da plati koja će da garantira da on može da plati. -Čarls Dikens
kredit-sistem-u-kome-osoba-koja-ne-moe-da-plati-nae-drugu-osobu-koja-ne-moe-da-plati-koja-e-da-garantira-da-on-moe-da-plati
Sva velika djela i sve velike misli su imale besmislen začetak. Velika djela su obično započela na uličnim uglovima ili u pokretnim kružnim vratima. -Alber Kami
sva-velika-djela-i-sve-velike-misli-su-imale-besmislen-zaetak-velika-djela-su-obino-zapoela-na-ulinim-uglovima-ili-u-pokretnim-krunim-vratima