Knjiga mora biti poput sjekire za smrznuta mora unutar nas samih.


knjiga-mora-biti-poput-sjekire-za-smrznuta-mora-unutar-nas-samih
franc kafkaknjigamorabitipoputsjekirezasmrznutaunutarnassamihknjiga moramora bitibiti poputpoput sjekiresjekire zaza smrznutasmrznuta moramora unutarunutar nasnas samihknjiga mora bitimora biti poputbiti poput sjekirepoput sjekire zasjekire za smrznutaza smrznuta morasmrznuta mora unutarmora unutar nasunutar nas samihknjiga mora biti poputmora biti poput sjekirebiti poput sjekire zapoput sjekire za smrznutasjekire za smrznuta moraza smrznuta mora unutarsmrznuta mora unutar nasmora unutar nas samihknjiga mora biti poput sjekiremora biti poput sjekire zabiti poput sjekire za smrznutapoput sjekire za smrznuta morasjekire za smrznuta mora unutarza smrznuta mora unutar nassmrznuta mora unutar nas samih

Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora.Lakše je biti ministar nego berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da nekog ne poseče, a ministar ne mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.Ja sam tokom godina naučila da kada je um sređen to poništava strah; jer sve što mora biti urađeno mora biti urađeno bez straha.Lakše je biti ministar no berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da koga ne poseče, a ministar niti mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati povjerenje u nas same. Moramo vjerovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.