Ko je dužan i na Božid je tužan.


ko-an-i-na-boid-an
hrvatske poslovicekodužannabožidtužanko jeje dužandužan ii nana božidbožid jeje tužanko je dužanje dužan idužan i nai na božidna božid jebožid je tužanko je dužan ije dužan i nadužan i na božidi na božid jena božid je tužanko je dužan i naje dužan i na božiddužan i na božid jei na božid je tužan

Od sve kradje na Božid ni mesa.Nije sramota biti dužan, već dug ne vratiti.Da sam drukčiji, da život nosim kao tegobu, da sam ogorčen, počeo bih da se gubim, da pijem, da mrzim, postao bih nezadovoljnik koji se okreće protiv cijelog svijeta. A ne mogu to. Usprkos svemu, živim kao i drugi ljudi, koji su bez moga biljega, veseo i tužan zbog običnih stvari, veseo zbog dobrih ljudi koji su pomalo zli, tužan zbog zlih ljudi koji su rijetko dobri.Ako budeš sam, bićeš tužan.Ako budeš sam, biti ćeš tužan.Šta je amnezija na srpski način? Stanje u kojem znaš da si dužan, ali ne znaš kome ni koliko…