Ko bi mogao odrediti granice gde slast prelazi u bol, a gde je bol još slast.


ko-bi-mogao-odrediti-granice-gde-slast-prelazi-u-bol-a-gde-bol-jo-slast
onore de balzakkobimogaoodreditigranicegdeslastprelazibolboljoslastko bibi mogaomogao odreditiodrediti granicegranice gdegde slastslast prelaziprelazi uu bolgde jeje bolbol jošjoš slastko bi mogaobi mogao odreditimogao odrediti graniceodrediti granice gdegranice gde slastgde slast prelazislast prelazi uprelazi u bola gde jegde je bolje bol jošbol još slastko bi mogao odreditibi mogao odrediti granicemogao odrediti granice gdeodrediti granice gde slastgranice gde slast prelazigde slast prelazi uslast prelazi u bola gde je bolgde je bol jošje bol još slastko bi mogao odrediti granicebi mogao odrediti granice gdemogao odrediti granice gde slastodrediti granice gde slast prelazigranice gde slast prelazi ugde slast prelazi u bola gde je bol jošgde je bol još slast

Ko bi mogao odrediti granice gdje slast prelazi u bol, a gdje je bol još slast.Pijem da bih utopila svoju bol,ali prokleta bol je naucila kako da pliva,i sada pokušavam doplivati do pristojnosti i dobrog ponasanja.Najveća je slast spavati sa ženom koja plače.Ma, uzalud… Uz život se ne prilaže uputstvo za upotrebu i svako to odredi kako ume: zanemi tamo gde bi drugi viknuo, nasmeje se gde bi drugi zaplakao, uvredi se tamo gde bi se drugi obradovao… Uđe u pogrešan vagon, siđe stanicu pre ili kasnije… Pokoleba se, samo prebaci veslo iz ruke u ruku, a struja ga odnese presudno dalje, odredi drugo mesto gde će pristati.Hej, sada znam gde sam grešio, i gde sam nažalost bio gad, a gde nažalost ne.Moć vladanja nad drugim neodoljiva je slast tamne strane čovekovog bića.