Ko bi mogao odrediti granice gdje slast prelazi u bol, a gdje je bol još slast.


ko-bi-mogao-odrediti-granice-gdje-slast-prelazi-u-bol-a-gdje-bol-jo-slast
onore de balzakkobimogaoodreditigranicegdjeslastprelazibolboljoslastko bibi mogaomogao odreditiodrediti granicegranice gdjegdje slastslast prelaziprelazi uu bolgdje jeje bolbol jošjoš slastko bi mogaobi mogao odreditimogao odrediti graniceodrediti granice gdjegranice gdje slastgdje slast prelazislast prelazi uprelazi u bola gdje jegdje je bolje bol jošbol još slastko bi mogao odreditibi mogao odrediti granicemogao odrediti granice gdjeodrediti granice gdje slastgranice gdje slast prelazigdje slast prelazi uslast prelazi u bola gdje je bolgdje je bol jošje bol još slastko bi mogao odrediti granicebi mogao odrediti granice gdjemogao odrediti granice gdje slastodrediti granice gdje slast prelazigranice gdje slast prelazi ugdje slast prelazi u bola gdje je bol jošgdje je bol još slast

Ko bi mogao odrediti granice gde slast prelazi u bol, a gde je bol još slast. -Onore De Balzak
ko-bi-mogao-odrediti-granice-gde-slast-prelazi-u-bol-a-gde-bol-jo-slast
Pijem da bih utopila svoju bol,ali prokleta bol je naucila kako da pliva,i sada pokušavam doplivati do pristojnosti i dobrog ponasanja. -Frida Kalo
pijem-da-bih-utopila-svoju-bolali-prokleta-bol-naucila-kako-da-plivai-sada-pokuavam-doplivati-do-pristojnosti-i-dobrog-ponasanja
Moć vladanja nad drugim neodoljiva je slast tamne strane čovekovog bića.
mo-vladanja-nad-drugim-neodoljiva-slast-tamne-strane-ovekovog-bia