Ko Boga ima u srcu, nlje mu potrebno hodočastiti u Rim.


ko-boga-ima-u-srcu-nlje-mu-potrebno-hodoastiti-u-rim
nemačka poslovicakobogaimasrcunljemupotrebnohodočastitirimko bogaboga imaima uu srcunlje mumu potrebnopotrebno hodočastitihodočastiti uu rimko boga imaboga ima uima u srcunlje mu potrebnomu potrebno hodočastitipotrebno hodočastiti uhodočastiti u rimko boga ima uboga ima u srcunlje mu potrebno hodočastitimu potrebno hodočastiti upotrebno hodočastiti u rimko boga ima u srcunlje mu potrebno hodočastiti umu potrebno hodočastiti u rim

Što je potrebno da postignemo gledanje Boga? Čistoća i smrt. -Platon
to-potrebno-da-postignemo-gledanje-boga-istoa-i-smrt
Boj se Boga, ali i onog koji se Boga ne boji. -Narodne poslovice
boj-se-boga-ali-i-onog-koji-se-boga-ne-boji
Ono što nam je potrebno kako bi smo bili slobodni jeste ljubav; ona ima snagu da s radošću nosi breme sveta. -Rabindranat Tagor
ono-to-nam-potrebno-kako-bi-smo-bili-slobodni-jeste-ljubav-ona-ima-snagu-da-s-radou-nosi-breme-sveta
Da bi se stalo na noge, potrebno je najpre ići na četiri ili, drugim rečima, da bi se čovek u životu mogao ispraviti, potrebno je da najpre puzi. -Branislav Nušić
da-bi-se-stalo-na-noge-potrebno-najpre-ii-na-etiri-ili-drugim-reima-da-bi-se-ovek-u-ivotu-mogao-ispraviti-potrebno-da-najpre-puzi