Ko daleko ode sa đavolom u šetnju, teško se vraća na pravi put.


ko-daleko-ode-avolom-u-etnju-teko-se-vraa-na-pravi-put
nikolaj velimirovićkodalekoodeđavolometnjutekosevraćanapraviputko dalekodaleko odeode sasa đavolomđavolom uu šetnjuteško sese vraćavraća nana pravipravi putko daleko odedaleko ode saode sa đavolomsa đavolom uđavolom u šetnjuteško se vraćase vraća navraća na pravina pravi putko daleko ode sadaleko ode sa đavolomode sa đavolom usa đavolom u šetnjuteško se vraća nase vraća na pravivraća na pravi putko daleko ode sa đavolomdaleko ode sa đavolom uode sa đavolom u šetnjuteško se vraća na pravise vraća na pravi put

Onaj osecaj kad vi odu ka te svi ostave,okrenu ledja.A onda dodje onaj pravi pa uhvati za ruku i odvede daleko..daleko od ovog bezveznog sveta. :)
onaj-osecaj-kad-vi-odu-ka-te-svi-ostaveokrenu-ledjaa-onda-dodje-onaj-pravi-pa-uhvati-za-ruku-i-odvede-dalekodaleko-od-ovog-bezveznog-sveta
Ne odapinji prenaglo strelu koja se ne vraća! Lako je sreću razoriti, a kako je teško vratiti…
ne-odapinji-prenaglo-strelu-koja-se-ne-vraa-lako-sreu-razoriti-a-kako-teko-vratiti
Ko jednom okusi ono dobro u zlu, koje ne postoji, taj se kući teško vraća. -Poslovice korisnika
ko-jednom-okusi-ono-dobro-u-zlu-koje-ne-postoji-taj-se-kui-teko-vraa
Mama osoba koja me u životu prati, odlučila se meni život ona je dati, za moju sreču svakome na.put stati, uvjek na pravi put slati, ovo iz srca je to shvati ...
mama-osoba-koja-me-u-ivotu-prati-odluila-se-meni-ivot-ona-dati-za-moju-sreu-svakome-naput-stati-uvjek-na-pravi-put-slati-ovo-iz-srca-to-shvati
Ne možeš pronaći pravi put ako su ulice asfaltirane.. -Bob Marli
ne-moe-pronai-pravi-put-ako-su-ulice-asfaltirane