Ko do dvadesete godine ne zna,a do tridesete nema,teško kući koja ga ima.


ko-do-dvadesete-godine-ne-znaa-do-tridesete-nemateko-kui-koja-ga-ima
srpske poslovicekododvadesetegodineneznaatridesetenematekokućikojagaimako dodo dvadesetedvadesete godinegodine nedo tridesetekući kojakoja gaga imako do dvadesetedo dvadesete godinedvadesete godine nekući koja gakoja ga imako do dvadesete godinedo dvadesete godine nekući koja ga imako do dvadesete godine ne

Ona koja je bogata duhom, nema novaca; ona koja ima novaca siromašna je duhom. Zbog toga sam ostao neženja. -Kazanova
ona-koja-bogata-duhom-nema-novaca-ona-koja-ima-novaca-siromana-duhom-zbog-toga-sam-ostao-neenja
Nema veće nesreće od toga da čovek ne zna da se zadovolji onim što ima; nema većeg greha od želje za sticanjem. -Lao Ce
nema-vee-nesree-od-toga-da-ovek-ne-zna-da-se-zadovolji-onim-to-ima-nema-veeg-greha-od-elje-za-sticanjem
Prazna je kuća bez žene. Ako žene nema u kući, nema ko drugi da bude u njoj. -Duško Radović
prazna-kua-bez-ene-ako-ene-nema-u-kui-nema-ko-drugi-da-bude-u-njoj
Ko jednom okusi ono dobro u zlu, koje ne postoji, taj se kući teško vraća. -Poslovice korisnika
ko-jednom-okusi-ono-dobro-u-zlu-koje-ne-postoji-taj-se-kui-teko-vraa