ko drugom jamu kopa sam u nju pada


ko-drugom-jamu-kopa-sam-u-nju-pada
kodrugomjamukopasamnjupadako drugomdrugom jamujamu kopakopa samsam uu njunju padako drugom jamudrugom jamu kopajamu kopa samkopa sam usam u njuu nju padako drugom jamu kopadrugom jamu kopa samjamu kopa sam ukopa sam u njusam u nju padako drugom jamu kopa samdrugom jamu kopa sam ujamu kopa sam u njukopa sam u nju pada

Svoj svojega nad jamu vodi, ali opet ne de u jamu da ga turi -Hrvatske poslovice
svoj-svojega-nad-jamu-vodi-ali-opet-ne-de-u-jamu-da-ga-turi
Onaj koji jede punim želucem, sam sebi kopa grob vlastitim zubima. -Turske poslovice
onaj-koji-jede-punim-elucem-sam-sebi-kopa-grob-vlastitim-zubima