Ko drugom jamu kopa,sam u nju pada.


ko-drugom-jamu-kopasam-u-nju-pada
srpske poslovicekodrugomjamukopasamnjupadako drugomdrugom jamuu njunju padako drugom jamuu nju pada

ko drugom jamu kopa sam u nju pada
ko-drugom-jamu-kopa-sam-u-nju-pada
Svoj svojega nad jamu vodi, ali opet ne de u jamu da ga turi -Hrvatske poslovice
svoj-svojega-nad-jamu-vodi-ali-opet-ne-de-u-jamu-da-ga-turi
Onaj koji jede punim želucem, sam sebi kopa grob vlastitim zubima. -Turske poslovice
onaj-koji-jede-punim-elucem-sam-sebi-kopa-grob-vlastitim-zubima