Ko želi da je stalno u pravu, mora često menjati mišljenje.


ko-eli-da-stalno-u-pravu-mora-esto-menjati-miljenje
duško radovićkoželidastalnopravumoračestomenjatimiljenjeko želiželi dada jeje stalnostalno uu pravumora čestočesto menjatimenjati mišljenjeko želi daželi da jeda je stalnoje stalno ustalno u pravumora često menjatičesto menjati mišljenjeko želi da ježeli da je stalnoda je stalno uje stalno u pravumora često menjati mišljenjeko želi da je stalnoželi da je stalno uda je stalno u pravu

Atlasu se dozvoljava mišljenje da ima slobodu da, ukoliko želi, može pustiti Zemlju i otići. Međutim, to mišljenje je sve što mu je zaista dozvoljeno.Fanatik je onaj ko ne može promeniti svoje mišljenje, a ne želi da promeni temu.Mišljenje jedne žene je pristojnije nego mišljenje muškarca, jer ga ona tako često mijenja.U pravu je samo onaj ko to ne mora da dokazuje.Fanatik je osoba koja ne može promeniti mišljenje, a ne želi promeniti temu razgovora.Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi.