Ko želi da vidi dugu mora naučiti da voli kišu.


ko-eli-da-vidi-dugu-mora-nauiti-da-voli-kiu
paulo koeljokoželidavididugumoranaučitivolikiuko želiželi dada vidividi dugudugu moramora naučitinaučiti dada volivoli kišuko želi daželi da vidida vidi duguvidi dugu moradugu mora naučitimora naučiti danaučiti da volida voli kišuko želi da vidiželi da vidi duguda vidi dugu moravidi dugu mora naučitidugu mora naučiti damora naučiti da volinaučiti da voli kišuko želi da vidi duguželi da vidi dugu morada vidi dugu mora naučitividi dugu mora naučiti dadugu mora naučiti da volimora naučiti da voli kišu

Čovek koji želi da nešto nauči o svetu mora prvo naučiti o njegovim detaljima. -Heraklit
ovek-koji-eli-da-neto-naui-o-svetu-mora-prvo-nauiti-o-njegovim-detaljima
Poslao sam joj kišu, nemojte se ljutiti vi koji ste joj blizu pa ste pokisli, ona stvarno voli kišu, a ja volim kad j srećna. -Đorđe Balašević
poslao-sam-joj-kiu-nemojte-se-ljutiti-vi-koji-ste-joj-blizu-pa-ste-pokisli-ona-stvarno-voli-kiu-a-ja-volim-kad-j-srena
Ko voli mene, mora da voli i moj stomak! :33 :P
ko-voli-mene-mora-da-voli-i-moj-stomak-33-p
Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan Žak Ruso
sloboda-oveka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli
Sloboda čovjeka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan-Žak Ruso
sloboda-ovjeka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli