Ko želi slatko, treba da zna podneti i gorko.


ko-eli-slatko-treba-da-zna-podneti-i-gorko
lao cekoželislatkotrebadaznapodnetigorkoko želiželi slatkotreba dada znazna podnetipodneti ii gorkoko želi slatkotreba da znada zna podnetizna podneti ipodneti i gorkotreba da zna podnetida zna podneti izna podneti i gorkotreba da zna podneti ida zna podneti i gorko

Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi. -Erih From
moderni-ovek-ivi-u-obmani-da-zna-eli-dok-u-stvari-eli-ono-to-se-od-njega-oekuje-da-eli
Prema konvenciji slatko, prema konvenciji gorko, prema konvenciji vruće, prema konvenciji hladno, prema konvenciji boja: ali u stvarnosti atomi i prostor. -Demokrit
prema-konvenciji-slatko-prema-konvenciji-gorko-prema-konvenciji-vrue-prema-konvenciji-hladno-prema-konvenciji-boja-ali-u-stvarnosti-atomi-i-prostor
Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih, dakle na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju. -Ivo Andrić
tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-dogaaje-podneti-zavisi-u-dobroj-meri-od-nas-samih-dakle-na-to-treba
Žena sve zna. Samo muškarac treba da ume.
ena-sve-zna-samo-mukarac-treba-da-ume