Ko god se upusti u raspravu navodeći razne autoritete ne koristi svoju inteligenciju – samo svoje pamćenje.


ko-god-se-upusti-u-raspravu-navodei-razne-autoritete-ne-koristi-svoju-inteligenciju-samo-svoje-pamenje
leonardo da vinčikogodseupustiraspravunavodećirazneautoritetenekoristisvojuinteligencijusamosvojepamćenjeko godgod sese upustiupusti uu raspravuraspravu navodećinavodeći raznerazne autoriteteautoritete nene koristikoristi svojusvoju inteligencijuinteligenciju –– samosamo svojesvoje pamćenjeko god segod se upustise upusti uupusti u raspravuu raspravu navodećiraspravu navodeći raznenavodeći razne autoriteterazne autoritete neautoritete ne koristine koristi svojukoristi svoju inteligencijusvoju inteligenciju –inteligenciju – samo– samo svojesamo svoje pamćenjeko god se upustigod se upusti use upusti u raspravuupusti u raspravu navodećiu raspravu navodeći razneraspravu navodeći razne autoritetenavodeći razne autoritete nerazne autoritete ne koristiautoritete ne koristi svojune koristi svoju inteligencijukoristi svoju inteligenciju –svoju inteligenciju – samointeligenciju – samo svoje– samo svoje pamćenjeko god se upusti ugod se upusti u raspravuse upusti u raspravu navodećiupusti u raspravu navodeći razneu raspravu navodeći razne autoriteteraspravu navodeći razne autoritete nenavodeći razne autoritete ne koristirazne autoritete ne koristi svojuautoritete ne koristi svoju inteligencijune koristi svoju inteligenciju –koristi svoju inteligenciju – samosvoju inteligenciju – samo svojeinteligenciju – samo svoje pamćenje

Ko god se upusti u raspravu navodeći razne autoritete ne koristi svoju inteligenciju - samo svoje pamćenje. -Leonardo Da Vinči
ko-god-se-upusti-u-raspravu-navodei-razne-autoritete-ne-koristi-svoju-inteligenciju-samo-svoje-pamenje
Loveći ljude na svoju udicu, djavo meće razne mamce. Ali za besposlenog čoveka nisu potrebni nikakvi mamci; on trči na golu udicu. -Lav Tolstoj
lovei-ljude-na-svoju-udicu-djavo-mee-razne-mamce-ali-za-besposlenog-oveka-nisu-potrebni-nikakvi-mamci-on-tri-na-golu-udicu
Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo. -Frenk Zapa
ne-moete-biti-prava-drava-ako-nemate-svoje-pivo-i-svoju-aviokompaniju-moe-vam-pomoi-ako-imate-svoju-fudbalsku-ekipu-ili-nuklearno-oru-ali-u-najmanju
Šta god,i kako god pričali o tebi. Ti im se uvek možeš samo nasmejati ,jer ti znaš šta je istina.
godi-kako-god-priali-o-tebi-ti-im-se-uvek-moe-samo-nasmejati-jer-ti-zna-istina
Učena žena je pravi bič za svoga muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svog-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet