Ko god zadrži sposobnost da vidi ljepotu nikada neće ostariti.


ko-god-zadri-sposobnost-da-vidi-ljepotu-nikada-nee-ostariti
franc kafkakogodzadržisposobnostdavidiljepotunikadanećeostaritiko godgod zadržizadrži sposobnostsposobnost dada vidividi ljepotuljepotu nikadanikada nećeneće ostaritiko god zadržigod zadrži sposobnostzadrži sposobnost dasposobnost da vidida vidi ljepotuvidi ljepotu nikadaljepotu nikada nećenikada neće ostaritiko god zadrži sposobnostgod zadrži sposobnost dazadrži sposobnost da vidisposobnost da vidi ljepotuda vidi ljepotu nikadavidi ljepotu nikada nećeljepotu nikada neće ostaritiko god zadrži sposobnost dagod zadrži sposobnost da vidizadrži sposobnost da vidi ljepotusposobnost da vidi ljepotu nikadada vidi ljepotu nikada nećevidi ljepotu nikada neće ostariti

Mladost je srećna jer može da vidi lepotu. Svako ko očuva sposobnost da vidi lepotu, nikada ne ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-moe-da-vidi-lepotu-svako-ko-ouva-sposobnost-da-vidi-lepotu-nikada-ne-ostari
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrediti
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrijediti
Mladost je srećna, jer je sposobna  da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-sposobna-da-vidi-lepotu-a-svako-ko-ima-sposobnost-da-vidi-lepotu-ne-moe-da-ostari
Mladost je srećna, jer je sposobna da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-sposobna-da-vidi-lepotu-a-svako-ko-ima-sposobnost-da-vidi-lepotu-ne-moe-da-ostari
Sve su Drine ovog svijeta krive; nikada se one neće moći sve ni potpuno ispraviti; nikada ne smijemo prestati da ih ispravljamo. -Ivo Andric
sve-su-drine-ovog-svijeta-krive-nikada-se-one-nee-moi-sve-potpuno-ispraviti-nikada-ne-smijemo-prestati-da-ih-ispravljamo