Ko hoće svojom voljom pasti, ne zaslužuje da ga pridržavamo.


ko-hoe-svojom-voljom-pasti-ne-zasluuje-da-ga-pridravamo
nemačka poslovicakohoćesvojomvoljompastinezaslužujedagapridržavamoko hoćehoće svojomsvojom voljomvoljom pastine zaslužujezaslužuje dada gaga pridržavamoko hoće svojomhoće svojom voljomsvojom voljom pastine zaslužuje dazaslužuje da gada ga pridržavamoko hoće svojom voljomhoće svojom voljom pastine zaslužuje da gazaslužuje da ga pridržavamoko hoće svojom voljom pastine zaslužuje da ga pridržavamo

Previše je tendencije da se pripiše Bogu zlo koje čovek čini svojom slobodnom voljom. -Agata Kristi
previe-tendencije-da-se-pripie-bogu-zlo-koje-ovek-ini-svojom-slobodnom-voljom
Nenasilje ne znači pokoriti se volji onoga koji ti nanosi zlo, već znači odmeriti se celom svojom dušom sa voljom tiranina. -Mahatma Gandi
nenasilje-ne-znai-pokoriti-se-volji-onoga-koji-ti-nanosi-zlo-ve-znai-odmeriti-se-celom-svojom-om-voljom-tiranina
Ni jedna osoba ne zaslužuje tvoje suze, a ona koja ih zaslužuje neće te nikada rasplakati. -Gabrijel Garsija Markes
ni-jedna-osoba-ne-zasluuje-tvoje-suze-a-ona-koja-ih-zasluuje-nee-te-nikada-rasplakati
U ljubavi ne postoje pravila. Možemo pokušavati da se pridržavamo priručnika, da vladamo svojim srcem, da izgradimo strategiju ponašanja, ali sve su to koje ...
u-ljubavi-ne-postoje-pravila-moemo-pokuavati-da-se-pridravamo-prirunika-da-vladamo-svojim-srcem-da-izgradimo-strategiju-ponaanja-ali-sve-su-to-koje