Ko ima dobru ženu, ne može ga zadesiti ni jedno zlo koje se ne bi moglo podneti.


ko-ima-dobru-enu-ne-moe-ga-zadesiti-jedno-zlo-koje-se-ne-bi-moglo-podneti
Španska poslovicakoimadobruženunemožegazadesitijednozlokojesebimoglopodnetiko imaima dobrudobru ženune možemože gaga zadesitizadesiti nini jednojedno zlozlo kojekoje sese nene bibi moglomoglo podnetiko ima dobruima dobru ženune može gamože ga zadesitiga zadesiti nizadesiti ni jednoni jedno zlojedno zlo kojezlo koje sekoje se nese ne bine bi moglobi moglo podnetiko ima dobru ženune može ga zadesitimože ga zadesiti niga zadesiti ni jednozadesiti ni jedno zloni jedno zlo kojejedno zlo koje sezlo koje se nekoje se ne bise ne bi moglone bi moglo podnetine može ga zadesiti nimože ga zadesiti ni jednoga zadesiti ni jedno zlozadesiti ni jedno zlo kojeni jedno zlo koje sejedno zlo koje se nezlo koje se ne bikoje se ne bi moglose ne bi moglo podneti

Ništa živ čovek ne može izgubiti što mu jedno proleće ne bi moglo povratiti, niti može biti čovek trajno nesrećan dok Bog daje da se duša leči zaboravom a zemlja obnavlja prolećem. -Ivo Andrić
ni-iv-ovek-ne-moe-izgubiti-to-mu-jedno-prolee-ne-bi-moglo-povratiti-niti-moe-biti-ovek-trajno-nesrean-dok-bog-daje-da-se-a-i-zaboravom-a-zemlja
Gde ima ljubavi, ni jedno zlo ne šteti. Gde nema ljubavi, ni jedno dobro ne koristi…
gde-ima-ljubavi-jedno-zlo-ne-teti-gde-nema-ljubavi-jedno-dobro-ne-koristi
Ženite se u svakom slučaju. Ukoliko dobiješ dobru ženu bićeš srećan; ukoliko dobiješ lošu ženu postaćeš filozof. -Sokrat
enite-se-u-svakom-sluaju-ukoliko-dobije-dobru-enu-bie-srean-ukoliko-dobije-lou-enu-postae-filozof
Postoji samo jedno dobro, a to je znanje, i jedno zlo, a to je neznanje. -Platon
postoji-samo-jedno-dobro-a-to-znanje-i-jedno-zlo-a-to-neznanje
Ne smetaju nama drugi, smetamo samima sebi. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas, ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas. -Otac Tadej
ne-smetaju-nama-drugi-smetamo-samima-sebi-mi-mislimo-da-zlo-napolju-da-krui-oko-nas-ali-ako-mi-ne-bismo-imali-zlo-u-sebi-ono-se-ne-bi-moglo-zakaiti