Ko ima mnogo novaca, a nema djece nije bogat, ko ima mnogo djece a nema novaca nije siromah.


ko-ima-mnogo-novaca-a-nema-djece-nije-bogat-ko-ima-mnogo-djece-a-nema-novaca-nije-siromah
kineske poslovicekoimamnogonovacanemadjecenijebogatkonovacasiromahko imaima mnogomnogo novacanema djecedjece nijenije bogatko imaima mnogomnogo djecenema novacanovaca nijenije siromahko ima mnogoima mnogo novacaa nema djecenema djece nijedjece nije bogatko ima mnogoima mnogo djecedjece a nemaa nema novacanema novaca nijenovaca nije siromahko ima mnogo novacaa nema djece nijenema djece nije bogatko ima mnogo djecemnogo djece a nemadjece a nema novacaa nema novaca nijenema novaca nije siromaha nema djece nije bogatima mnogo djece a nemamnogo djece a nema novacadjece a nema novaca nijea nema novaca nije siromah

Ko ima mnogo novca, a nema dece, nije bogat; ko ima mnogo dece, a nema novca, nije siromašan. -Kineske poslovice
ko-ima-mnogo-novca-a-nema-dece-nije-bogat-ko-ima-mnogo-dece-a-nema-novca-nije-siromaan
Ona koja je bogata duhom, nema novaca; ona koja ima novaca siromašna je duhom. Zbog toga sam ostao neženja. -Kazanova
ona-koja-bogata-duhom-nema-novaca-ona-koja-ima-novaca-siromana-duhom-zbog-toga-sam-ostao-neenja
U danasnje vrijeme,vrijeme je novac a novaca se nema.
u-danasnje-vrijemevrijeme-novac-a-novaca-se-nema