Ko ima mnogo novaca, a nema djece nije bogat, ko ima mnogo djece a nema novaca nije siromah.


ko-ima-mnogo-novaca-a-nema-djece-nije-bogat-ko-ima-mnogo-djece-a-nema-novaca-nije-siromah
kineske poslovicekoimamnogonovacanemadjecenijebogatkonovacasiromahko imaima mnogomnogo novacanema djecedjece nijenije bogatko imaima mnogomnogo djecenema novacanovaca nijenije siromahko ima mnogoima mnogo novacaa nema djecenema djece nijedjece nije bogatko ima mnogoima mnogo djecedjece a nemaa nema novacanema novaca nijenovaca nije siromahko ima mnogo novacaa nema djece nijenema djece nije bogatko ima mnogo djecemnogo djece a nemadjece a nema novacaa nema novaca nijenema novaca nije siromaha nema djece nije bogatima mnogo djece a nemamnogo djece a nema novacadjece a nema novaca nijea nema novaca nije siromah

Ko ima mnogo novca, a nema dece, nije bogat; ko ima mnogo dece, a nema novca, nije siromašan.Ona koja je bogata duhom, nema novaca; ona koja ima novaca siromašna je duhom. Zbog toga sam ostao neženja.Ko ima novaca ima i prijatelja.Nije siromah ko malo ima, već ko mnogo želi.Za mladog čoveka uopšte nije nesreća biti bez novaca, ako se odlučio da sam sebi krči put samostalnom životu, pod uslovom da u sebi ima dovoljno snage da savlada sve teškoće sa kojima će se sukobiti.U danasnje vrijeme,vrijeme je novac a novaca se nema.