Ko ima mnogo novca, a nema dece, nije bogat; ko ima mnogo dece, a nema novca, nije siromašan.


ko-ima-mnogo-novca-a-nema-dece-nije-bogat-ko-ima-mnogo-dece-a-nema-novca-nije-siromaan
kineske poslovicekoimamnogonovcanemadecenijebogatkosiromaanko imaima mnogomnogo novcanema decenije bogatko imaima mnogomnogo decenema novcanije siromašanko ima mnogoima mnogo novcaa nema deceko ima mnogoima mnogo decea nema novcako ima mnogo novcako ima mnogo dece

Ko ima mnogo novaca, a nema djece nije bogat, ko ima mnogo djece a nema novaca nije siromah.Uvijek sam mnogo radio, pisao, komponovao, svirao, pjevao, ali novca nisam mnogo zarađivao, nisam tezgario. Glavne novce sam zaradio vani. A, ovdje sam zarađivao skromno, onako za stubišnog svjetla. Niko mi nikada nije ništa dao, ni stipendiju ni stan niti kredit.A ko kaže da mu nije do novca nego do načela, njemu je isključiv do novcaKo nema dece, taj ne zna šta je ljubav.Podizanje dece opasan je posao. Uspeh se postiže uz mnogo borbe i brige, a neuspeh nijedna druga bol ne može nadvladati.Novac nije nikada nikoga učinio srećnim – niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi.