Ko ima silu uzima silom, ko nema silu uzima pameću.


ko-ima-silu-uzima-silom-ko-nema-silu-uzima-pameu
kineske poslovicekoimasiluuzimasilomkonemapamećuko imaima silusilu uzimauzima silomko nemanema silusilu uzimauzima pamećuko ima siluima silu uzimasilu uzima silomko nema silunema silu uzimasilu uzima pamećuko ima silu uzimaima silu uzima silomko nema silu uzimanema silu uzima pamećuko ima silu uzima silomko nema silu uzima pameću

Religija, bila ona hrišćanska, hinduistička ili muslimanska, predstavlja najmoćniju silu na svetu. -Nelson Mandela
religija-bila-ona-hrianska-hinduistika-ili-muslimanska-predstavlja-najmoniju-silu-na-svetu
Mašta bombaša samoubice ga navodi da veruje u uzvišeno herojsko delo, dok se on zapravo samo bespotrebno raznosi i uzima tuđe živote. -Salman Rušdi
ma-bombaa-samoubice-ga-navodi-da-veruje-u-uzvieno-herojsko-delo-dok-se-on-zapravo-samo-bespotrebno-raznosi-i-uzima-e-ivote