Ko ima sreće ne treba mu ništa drugo.


ko-ima-sree-ne-treba-mu-drugo
matija bećkovićkoimasrećenetrebamunitadrugoko imaima srećesreće nene trebatreba mumu ništaništa drugoko ima srećeima sreće nesreće ne trebane treba mutreba mu ništamu ništa drugoko ima sreće neima sreće ne trebasreće ne treba mune treba mu ništatreba mu ništa drugoko ima sreće ne trebaima sreće ne treba musreće ne treba mu ništane treba mu ništa drugo

Ko nema sreće u kocki, ima u sitnom šećeru… xD
ko-nema-sree-u-kocki-ima-u-sitnom-eeru-xd