Ko ima vlast nad samim sobom, može da ide uzdignutog čela.


ko-ima-vlast-nad-samim-sobom-moe-da-ide-uzdignutog-ela
sofoklekoimavlastnadsamimsobommožedaideuzdignutogčelako imaima vlastvlast nadnad samimsamim sobommože dada ideide uzdignutoguzdignutog čelako ima vlastima vlast nadvlast nad samimnad samim sobommože da ideda ide uzdignutogide uzdignutog čelako ima vlast nadima vlast nad samimvlast nad samim sobommože da ide uzdignutogda ide uzdignutog čelako ima vlast nad samimima vlast nad samim sobommože da ide uzdignutog čela

Vladati nad sobom najveća je vlast. -Seneka
vladati-nad-sobom-najvea-vlast
Nema veće vlasti nego vlasti nad samim sobom i svojim slabostima -Baltasar Gracian y Morales
nema-vee-vlasti-nego-vlasti-nad-samim-sobom-i-svojim-slabostima
Budala ima veliku prednost pred pametnim čovekom: uvek je zadovoljan samim sobom. -Napoleon Bonaparta
budala-ima-veliku-prednost-pred-pametnim-ovekom-uvek-zadovoljan-samim-sobom
Onome ko je jednom vladao nad drugima, nesnosna je vlast svakog drugog nad njime. -Konfučije
onome-ko-jednom-vladao-nad-drugima-nesnosna-vlast-svakog-drugog-nad-njime
Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom. -Aristotel
smatram-hrabrijim-onoga-koji-prevlada-svoje-elje-nego-onoga-koji-pobedi-svoje-neprijatelje-jer-najtea-bitka-nad-samim-sobom
Ljubomora je najveće nespokojstvo, i nasilje nad sobom i nad drugima. -Jovan Dučić
ljubomora-najvee-nespokojstvo-i-nasilje-nad-sobom-i-nad-drugima