Ko istinu gudi, gudalom ga po prstima biju.


ko-istinu-gudi-gudalom-ga-po-prstima-biju
narodne poslovicekoistinugudigudalomgapoprstimabijuko istinuistinu gudigudalom gaga popo prstimaprstima bijuko istinu gudigudalom ga poga po prstimapo prstima bijugudalom ga po prstimaga po prstima bijugudalom ga po prstima biju

Koji istinu gudi, s gudalom ga po perstih biju. -Hrvatske poslovice
koji-istinu-gudi-s-gudalom-ga-po-perstih-biju
ljubav je kada devojka podigne sa na prstima da ga poljubi
ljubav-kada-devojka-podigne-na-prstima-da-ga-poljubi
Kad te žena nešto pita, bolje reci istinu, jer budi siguran da ona već zna istinu i da te samo isprobava. :D
kad-te-ena-neto-pita-bolje-reci-istinu-jer-budi-siguran-da-ona-ve-zna-istinu-i-da-te-samo-isprobava-d
Koji neljubi svoga brata, onog tudja biju vrata. -Hrvatske poslovice
koji-neljubi-svoga-brata-onog-tudja-biju-vrata