Ko čita zna mnogo, ko zapaža zna još više.


ko-ita-zna-mnogo-ko-zapaa-zna-jo-vie
aleksandar dimakočitaznamnogokozapažajovieko čitačita znazna mnogoko zapažazapaža znazna jošjoš višeko čita značita zna mnogoko zapaža znazapaža zna jošzna još višeko čita zna mnogoko zapaža zna jošzapaža zna još višeko zapaža zna još više

Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Ko zna i zna da zna – mudar je- sledite ga!Čovek koji ne čita dobre knjige nema nikakve prednosti nad čovekom koji ih uopšte ne zna čitati.Čini mi se da je sa najdražim gradom kao i sa najdražom ženom: hteli smo da pobegnemo da ne bismo još više, ko zna po koji put, dodali nešto vrtoglavo na već vrtoglavu gradjevinu svojih najtoplijih intimnosti.Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more.