Ko živi bez dece ne zna za žalost; ko umire bez dece ne zna za radost!


ko-ivi-bez-dece-ne-zna-za-alost-ko-umire-bez-dece-ne-zna-za-radost
nemačka poslovicakoživibezdeceneznazažalostkoumireradostko živiživi bezbez decedece nene znazna zaza žalostko umireumire bezbez decedece nene znazna zaza radostko živi bezživi bez decebez dece nedece ne znane zna zazna za žalostko umire bezumire bez decebez dece nedece ne znane zna zazna za radostko živi bez deceživi bez dece nebez dece ne znadece ne zna zane zna za žalostko umire bez deceumire bez dece nebez dece ne znadece ne zna zane zna za radostko živi bez dece neživi bez dece ne znabez dece ne zna zadece ne zna za žalostko umire bez dece neumire bez dece ne znabez dece ne zna zadece ne zna za radost

Onaj ko voli praksu bez teorije je poput moreplovca koji se ukrca na brod bez kormila i kompasa, te nikad ne zna na koju obalu će pristati. -Leonardo da Vinči
onaj-ko-voli-praksu-bez-teorije-poput-moreplovca-koji-se-ukrca-na-brod-bez-kormila-i-kompasa-te-nikad-ne-zna-na-koju-obalu-e-pristati
Zlo je kad snaga živi bez razuma, ali nije ni dobro kada razum živi bez snage. -Maksim Gorki
zlo-kad-snaga-ivi-bez-razuma-ali-nije-dobro-kada-razum-ivi-bez-snage
Zlo je kada snaga živi bez razuma, ali nije ni dobro kada razum živi bez snage. -Maksim Gorki
zlo-kada-snaga-ivi-bez-razuma-ali-nije-dobro-kada-razum-ivi-bez-snage