Ko jednom izgubi stid nema više za života šta izgubiti.


ko-jednom-izgubi-stid-nema-vie-za-ivota-izgubiti
portugalske poslovicekojednomizgubistidnemaviezaživotataizgubitiko jednomjednom izgubiizgubi stidstid nemanema viševiše zaza životaživota štašta izgubitiko jednom izgubijednom izgubi stidizgubi stid nemastid nema višenema više zaviše za životaza života štaživota šta izgubitiko jednom izgubi stidjednom izgubi stid nemaizgubi stid nema višestid nema više zanema više za životaviše za života štaza života šta izgubitiko jednom izgubi stid nemajednom izgubi stid nema višeizgubi stid nema više zastid nema više za životanema više za života štaviše za života šta izgubiti

Ako ne pomažeš roditelje dok su živi, šta ti vredi da im prinosiš žrtve onda kad ih više nema.U jednom romanu ima više ljubavi nego u jednom velikom gradu.Čamac se može skloniti u zatonu; mreža se može skloniti u jezeru; za njih se može reći da su sasvim bezbedni. Medutim, snažan čovek može da dođe u ponoć i odnese ih na leđima. Neuki ne vide, bez obzira koliko dobro sklanjali stvari – manje ili veće – uvek postoji mogućnost da se izgube. Ali ako svemir sklonite u svemir, više neće imati gde da se izgubi. To je velika istina stvari. Stoga mudrac pravi izlete u ono što se ne može izgubiti i ostaje zajedno s tim.Najopasnije stvorenje jednog društva je čovek koji nema ništa da izgubi.Čovek ne može da otkrije nove okeane ako nema hrabrosti da obalu izgubi iz vida.Malo je šta mijenjao u životu, jednom izabranu stazu teško je napuštao. A zašto bi je i napuštao? Život nije promjena već trajanje. Promjene su nered i zato protiv života. Ni rđav put nije lako napustiti, a ako je dobar, zašto bi ga mijenjao?