Ko jednom okusi ono dobro u zlu, koje ne postoji, taj se kući teško vraća.


ko-jednom-okusi-ono-dobro-u-zlu-koje-ne-postoji-taj-se-kui-teko-vraa
poslovice korisnikakojednomokusionodobrozlukojenepostojitajsekućitekovraćako jednomjednom okusiokusi onoono dobrodobro uu zlukoje nene postojitaj sese kućikući teškoteško vraćako jednom okusijednom okusi onookusi ono dobroono dobro udobro u zlukoje ne postojitaj se kućise kući teškokući teško vraćako jednom okusi onojednom okusi ono dobrookusi ono dobro uono dobro u zlutaj se kući teškose kući teško vraćako jednom okusi ono dobrojednom okusi ono dobro uokusi ono dobro u zlutaj se kući teško vraća

Ono što je izraslo iz zemlje vraća se opet u zemlju, a ono što je niklo iz nebeskog semena, vraća se u nebo. -Euripid
ono-to-izraslo-iz-zemlje-vraa-se-opet-u-zemlju-a-ono-to-niklo-iz-nebeskog-semena-vraa-se-u-nebo
Mislim da su različite religije zapravo drugačija vrata na istoj kući. Nekad mislim da takva kuća postoji, nekad mislim da ne postoji. Velika je to misterija. -Stiv Džobs
mislim-da-su-razliite-religije-zapravo-drugaija-vrata-na-istoj-kui-nekad-mislim-da-takva-kua-postoji-nekad-mislim-da-ne-postoji-velika-to-misterija
Ne odapinji prenaglo strelu koja se ne vraća! Lako je sreću razoriti, a kako je teško vratiti…
ne-odapinji-prenaglo-strelu-koja-se-ne-vraa-lako-sreu-razoriti-a-kako-teko-vratiti
Ko do dvadesete godine ne zna,a do tridesete nema,teško kući koja ga ima. -Srpske poslovice
ko-do-dvadesete-godine-ne-znaa-do-tridesete-nemateko-kui-koja-ga-ima