Ko jednom okusi ono dobro u zlu, koje ne postoji, taj se kući teško vraća.


ko-jednom-okusi-ono-dobro-u-zlu-koje-ne-postoji-taj-se-kui-teko-vraa
poslovice korisnikakojednomokusionodobrozlukojenepostojitajsekućitekovraćako jednomjednom okusiokusi onoono dobrodobro uu zlukoje nene postojitaj sese kućikući teškoteško vraćako jednom okusijednom okusi onookusi ono dobroono dobro udobro u zlukoje ne postojitaj se kućise kući teškokući teško vraćako jednom okusi onojednom okusi ono dobrookusi ono dobro uono dobro u zlutaj se kući teškose kući teško vraćako jednom okusi ono dobrojednom okusi ono dobro uokusi ono dobro u zlutaj se kući teško vraća

Treba mudro trgovati, jer što se jednom proda teško se vraća.Ono što je izraslo iz zemlje vraća se opet u zemlju, a ono što je niklo iz nebeskog semena, vraća se u nebo.Ko daleko ode sa đavolom u šetnju, teško se vraća na pravi put.Mislim da su različite religije zapravo drugačija vrata na istoj kući. Nekad mislim da takva kuća postoji, nekad mislim da ne postoji. Velika je to misterija.Ne odapinji prenaglo strelu koja se ne vraća! Lako je sreću razoriti, a kako je teško vratiti…Ko do dvadesete godine ne zna,a do tridesete nema,teško kući koja ga ima.