Ko mačka oko vruće kaše.


ko-ka-oko-vrue-kae
bosanske poslovicekomačkaokovrućekaeko mačkamačka okooko vrućevruće kašeko mačka okomačka oko vrućeoko vruće kašeko mačka oko vrućemačka oko vruće kašeko mačka oko vruće kaše

Samo se ti motaj oko njega, pa ce hitna da se mota oko tebe ;)
samo-se-ti-motaj-oko-njega-pa-hitna-da-se-mota-oko-tebe