Ko je sa malim zadovoljan, svugde nadje prostrt sto.


ko-malim-zadovoljan-svugde-nadje-prostrt-sto
nemačka poslovicakomalimzadovoljansvugdenadjeprostrtstoko jesa malimmalim zadovoljansvugde nadjenadje prostrtprostrt stoko je saje sa malimsa malim zadovoljansvugde nadje prostrtnadje prostrt stoko je sa malimje sa malim zadovoljansvugde nadje prostrt stoko je sa malim zadovoljan

Kad čovek ume da bude zadovoljan sobom, zadovoljan je i svim ljudima. -Seneka
kad-ovek-ume-da-bude-zadovoljan-sobom-zadovoljan-i-svim-ljudima
Neki stari mudrac je palio sveću da nadje čoveka, danas mu ne bi bio dovoljan ni reflektor. -Simo Popović
neki-stari-mudrac-palio-sveu-da-nadje-oveka-danas-mu-ne-bi-bio-dovoljan-reflektor
dusamni me mrze sto mi ide sto lepo zivim oni mi zavide
dusamni-me-mrze-sto-mi-ide-sto-lepo-zivim-oni-mi-zavide
Nije meni sto imam podocnjake nego sto ne znam koje mi se cipele slazu uz njih.
nije-meni-sto-imam-podocnjake-nego-sto-ne-znam-koje-mi-se-cipele-slazu-uz-njih