Ko maslačak dahom vetra srce puklo je a za tobom ludo tuklo je Bol duboka kao bezdan sada mrvi me mesto tebe nocas grli me


ko-maslaak-dahom-vetra-srce-puklo-a-za-tobom-ludo-tuklo-bol-duboka-kao-bezdan-sada-mrvi-me-mesto-tebe-nocas-grli-me
komaslačakdahomvetrasrcepuklozatobomludotukloboldubokakaobezdansadamrvimemestotebenocasgrliko maslačakmaslačak dahomdahom vetravetra srcesrce puklopuklo jeza tobomtobom ludoludo tuklotuklo jeje bolbol dubokaduboka kaokao bezdanbezdan sadasada mrvimrvi meme mestomesto tebetebe nocasnocas grligrli meko maslačak dahommaslačak dahom vetradahom vetra srcevetra srce puklosrce puklo jeje a zaa za tobomza tobom ludotobom ludo tukloludo tuklo jetuklo je bolje bol dubokabol duboka kaoduboka kao bezdankao bezdan sadabezdan sada mrvisada mrvi memrvi me mestome mesto tebemesto tebe nocastebe nocas grlinocas grli meko maslačak dahom vetramaslačak dahom vetra srcedahom vetra srce puklovetra srce puklo jepuklo je a zaje a za toboma za tobom ludoza tobom ludo tuklotobom ludo tuklo jeludo tuklo je boltuklo je bol dubokaje bol duboka kaobol duboka kao bezdanduboka kao bezdan sadakao bezdan sada mrvibezdan sada mrvi mesada mrvi me mestomrvi me mesto tebeme mesto tebe nocasmesto tebe nocas grlitebe nocas grli meko maslačak dahom vetra srcemaslačak dahom vetra srce puklodahom vetra srce puklo jesrce puklo je a zapuklo je a za tobomje a za tobom ludoa za tobom ludo tukloza tobom ludo tuklo jetobom ludo tuklo je bolludo tuklo je bol dubokatuklo je bol duboka kaoje bol duboka kao bezdanbol duboka kao bezdan sadaduboka kao bezdan sada mrvikao bezdan sada mrvi mebezdan sada mrvi me mestosada mrvi me mesto tebemrvi me mesto tebe nocasme mesto tebe nocas grlimesto tebe nocas grli me

VOLIM ŠTO SAM TETKA!! Zato, jer tetka grli kao mama, čuva tajne kao sestra, savetuje kao prijateljica i sve dopusta kao baka… ♥
volim-to-sam-tetka-zato-jer-tetka-grli-kao-mama-uva-tajne-kao-sestra-savetuje-kao-prijateljica-i-sve-dopusta-kao-baka
~…Sve sam suze potrosila. Zbog tebe se umorila, sa tobom nema subdine, kraj tebe ljubav umire…~
sve-sam-suze-potrosila-zbog-tebe-se-umorila-tobom-nema-subdine-kraj-tebe-ljubav-umire
Vrijeme leti ovo ti pisem ludo te volim i uzdisem mojim srcem tuga vlada ej zivote gdjesi sada
vrijeme-leti-ovo-ti-pisem-ludo-te-volim-i-uzdisem-mojim-srcem-tuga-vlada-ej-zivote-gdjesi-sada
U iskrenom prijateljstvu, najvredniji poklon koji možemo dobiti je ispružena ruka i otvoreno srce. Kad osetiš da je neko otvorio svoju dušu pred tobom kao ...
u-iskrenom-prijateljstvu-najvredniji-poklon-koji-moemo-dobiti-ispruena-ruka-i-otvoreno-srce-kad-oseti-da-neko-otvorio-svoju-u-pred-tobom-kao
Izrazi svoju bol rečju! Bol koja ne govori, guši puno srce dok ne pukne. -Vilijam Šekspir
izrazi-svoju-bol-reju-bol-koja-ne-govori-gui-puno-srce-dok-ne-pukne