Ko me iza ledja kudi, taj me se boji, a ko me u oči hvali, taj me prezire.


ko-me-iza-ledja-kudi-taj-me-se-boji-a-ko-me-u-oi-hvali-taj-me-prezire
kineske poslovicekomeizaledjakuditajsebojikoočihvaliprezireko meme izaiza ledjaledja kuditaj meme sese bojiko meme uu očioči hvalitaj meme prezireko me izame iza ledjaiza ledja kuditaj me seme se bojia ko meko me ume u očiu oči hvalitaj me prezireko me iza ledjame iza ledja kuditaj me se bojia ko me uko me u očime u oči hvaliko me iza ledja kudia ko me u očiko me u oči hvali

Uostalom, kažu da iza svakog velikog čoveka stoji velika žena, mada mi je to malo sumnjivo. Da je taj čova stvarno velik žena bi stajala uz njega, a ne iza. -Đorđe Balašević
uostalom-kau-da-iza-svakog-velikog-oveka-stoji-velika-ena-mada-mi-to-malo-sumnjivo-da-taj-ova-stvarno-velik-ena-bi-stajala-uz-njega-a-ne-iza
Ko se previše približi ženama, taj se oprži; ko se previše udalji, taj se smrzne. -Nemačka poslovica
ko-se-previe-priblii-enama-taj-se-opri-ko-se-previe-udalji-taj-se-smrzne
Bezbožnik se boji skoropostižne smrti, lopov se boji obijača, ubica se boji mača, gordljivac se boji sramote, klevetnik se boji suda istine. -Nikolaj Velimirović
bezbonik-se-boji-skoropostine-smrti-lopov-se-boji-obijaa-ubica-se-boji-a-gordljivac-se-boji-sramote-klevetnik-se-boji-suda-istine
Ko greši, taj greši na svoju štetu, a onaj koji je nepravedan taj je prema samome sebi nepravedan jer pokazuje da je zao. -Marko Aurelije
ko-grei-taj-grei-na-svoju-tetu-a-onaj-koji-nepravedan-taj-prema-samome-sebi-nepravedan-jer-pokazuje-da-zao
Ko te ima,taj te nema,ko te nema taj te smaraa
ko-te-imataj-te-nemako-te-nema-taj-te-smaraa